Gallery of Contemporary Digital Art

AUTUMN 2018

 

ADDO + BORRGATAN 3 = TRUE

 

1 December 2018 - 2 February 2019

 

Opening / Vernissage 1 December at 12:00 - 16:00

 

Between the 26th December 2108 and 2nd February 2019 the exhibition will be opened by booking.

 

Rina Eide Løvaasen, Rut Bjarnadottir, Andreas Glad, Kristina Eldon, Gitte Eidslott, Eric Lenght, Lis Kläpp,

Øyvind Novak Jenssen, Andreas Nordström, Jon Åkerlind, Pia Hansson, Ulf Stålhane, Kristina Muntzing,

Lars Embäck, Marianne Andersson, Patrik Gyllander, Magdalena Svensson, Marit Lindberg, Elisabeth Moritz,

Åsa Maria Bengtsson, Gert Petersson, Tuss Marie Lysén, Magdolna Szabó, Ann Blom, Peter Wallström, Björn Wangen, Ann Makander, Arngrímur Borgþórsson.

 

Malmö´s oldest and largest artist studio spaces ADDO , is moving to a new building in the Malmö Industrial harbour. The area they where situated before is the Malmö east former industry area. Due to urbanization and gentrification, two of the largest studio spaces for artist based in Malmö have now been joined by being housed in buildings just opposite each other. The intersection is one of the main traffic junction of the city of Malmö forming the gateway for for the centre of Malmö, Malmö Industrial harbour and now Malmö´s future bussling art life.

 

This exhibition is an collective exhibiton with artist from the art studios on Borrgatan 3 and the artist in the new studio spaces for Addo on Borrgatan 4.

 

Malmös äldsta och största konstnärsateljéer ADDO, flyttar till en ny byggnad i Malmös industrihamn. Det område där ateljeföreningen var beläget tidigare är Malmös före detta östra industriområde. På grund av urbanisering och gentrifiering har två av de största studioutrymmena för konstnären i Malmö nu blivit förenade med att vara inrymda i byggnader mittemot varandra. Knutpunkten av vägar vid de två byggnaderna är en av de viktigaste trafikkorsningarna i Malmö, som utgör porten till Malmö centrum, Malmö Industrihamn och nu Malmös framtida livfulla konstliv.

 

Utställningen är en samlingsutställning med konstnären från ateljéerna på Borrgatan 3 och konstnären i de nya studioutrymmena i Addo på Borrgatan 4.

 

 

MAX SOLCA (SE) Ups & Downs

MARTIN JUTÈUS (SE) URBAN SPACE

 

29 September - 25 November

 

Opening Saturday 29 September 18:00 - 24:00 // Malmö Galley Night 2018

19:20 Performance "Floor Scores" with Lisa Busby (UK) & Gabriel Bohm Calles (SE)

19:45 Live / Concert with LUMI jazz quartet (SE)

 

MAX SOLCA (SE) Ups & Downs

Max Solca was born in Stockholm in 1983 and has been working as an artist in Malmö since 2013. He studied drawing at Kvarnby Folkhögskola in Malmö 2013-15 and then studied at the Östra Grevie Folkhögskola outside Malmö for two years and graduated in 2017.

 

Max Solca chose to work with his art in the public space on walls and buildings as well as with graphic prints and t-shirts. Humor, recognition, and everyday mentality are usually the basis of his inspiration with an expression and narrative technique that is a fusion of graffiti and serial drawing.

Max has exhibited his work at Gallery Hangups in Stockholm, Limhamns Konsthall, Little Finger in Malmö, Gallery St. Gertrud in Malmö. He has also performed live paintings in Stockholm, Malmö Festival and murals on behalf of E.ON, Malmö, Malmö City and the Skate Park for Borlänge Municipality.

 

DIGITALISEUM - The Corridor

MARTIN JUTÈUS (SE) Urban Space

Martin Jutéus, born 1987 in Stockholm, is a musician and visual artist in Malmö. Martin has studied the jazz piano at Skurup Folkhögskola in Skurup, and in 2016 he obtained a bachelor's degree from Malmö Musikhögskola in Malmö. In July 2018 Martin debuted with his visual art at Mandelmann's Garden.

 

DIGITALISEUM

MAX SOLCA (SE)  Ups & Downs

Max Solca föddes 1983 i Stockholm och är verksam som konstnär i Malmö sedan 2013. Han studerade serieteckning på Kvarnby Folkhögskola i Malmö  2013-15 och sedan grafik vid Östra Grevie Folkhögskola i två år och tog sin examen 2017.

 

Max Solca valde sedan att arbeta med sin konst i det offentliga rummet på väggar och byggnader samt med grafiska tryck och t-shirts. Humor, igenkänning och vardagsmentalitet ligger oftast som grund för hans inspiration med ett uttryck och narrativ teknik som är en fusion av graffiti och serierteckning.

Max har ställt ut sina verk på Galleri Hangups i Stockholm, Limhamns Konsthall, Little Finger i Malmö, Galleri St. Gertrud i Malmö. Han har även gjort Live-målningar i Stockholm, Malmö Festivalen och väggmålningar på uppdrag för E.ON, Malmö, Malmö Stad och Skateparken för Borlänge Kommun.

DIGITALISEUM - The Corridor

 

MARTIN JUTÈUS (SE) Urban Space

Martin Jutéus, född 1987 i Stockholm, är musiker och bildkonstnär verksam i Malmö. Martin har bland annat studerat jazzpiano på Skurups folkhögskola och tog 2016 en kandidatexamen från musikhögskolan i Malmö. Under juli 2018 debuterade Martin med sin bildkonst på Mandelmanns Trädgård.

 

 

SPRING 2018

 

LARS ARRHENIUS (SE) Samhällsteater

 

28 April - 22 September

 

Between the 10th June and 22nd September the exhibiton will be opened by booking.

 

Opening Saturday 28 April 12:00 - 16:00

Saturday 28 April 14:30 artist talk with Lars Arrhenius

 

Lars Arrhenius was born in Stockholm in 1966 where he works as an artist. He works mainly with video and in his work he focuses on digital technology as an expression.

 

He has been working for a long time to analyze what shapes our society and collective behavior that can be seen in his earlier works "A-Z", "The Street", "Habitat" and "The Big Store". Together with the writer Eric Ericsson he also created the game "Welcome to Society" and the record album "Songs from Society".

 

Lars Arrhenius has shown his works around the world and is represented with his art at Moderna Museet, National Museum, Gothenburg Art Museum, Malmö Art Museum, Stadsmuseet, Stuttgarts konstmuseum and the Victoria and Albert Museum in London. His latest public artwork is "Cuckoo Clock", which is a 24-hour film at T-Central in Stockholm.

 

When Lars does not make art, he also writes Grammisnominated music, makes corporate games and the TV series BON "for the wedish television channel SVT.

 

LARS ARRHENIUS (SE) Samhällsteater

 

28 April - 22 September

 

Vernissage Lördag 28 April 12:00 - 16:00

Lördag 28 April 14:30 konstnärssamtal med Lars Arrhenius

 

Lars Arrhenius föddes i Stockholm 1966 där han arbetar som konstnär. Han arbetar främst med video och i sina arbeten fokuserar han på digital teknik som en uttrycksform.

 

Han har sedan länge arbetat med att analysera vad som formar vårt samhälle och kollektivt beteende. Vilket kan ses i hans tidigare verk "A-Z", "The Street", "Habitat" och "The Big Store". Tillsammans med författaren Eric Ericsson han också skapat och spelat in ”Välkommen till samhället" och skidalbumet "Songs from Society”.

 

Lars Arrhenius har visat sina verk runt om i världen och är bland annat representerad av Moderna Museet, Nationalmuseet, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Stadsmuseet, Stuttgarts konstmuseum och Victoria- och Albertmuseet i London.

 

Hans senaste offentliga konstverk är "Cuckoo Clock", som är en 24-timmars film på T-Central i Stockholm.

 

När Lars inte gör konst skriver han också Grammisnominerad musik, gör företagsspel och tv-serien BON” för SVT.

 

 

KATJA HØST (NO) As long as there is light

 

10 March - 21 April

Opening Saturday 10 March 12:00 - 16:00

Saturday 10 March 14:30 artist talk with Katja Høst

 

Katja Høst (born 1972) lives and works in Oslo, Norway. She studied Photography at the Bergen Academy of Arts and Copenhagen School of Design. Høst has exhibited in a wide range of places in Norway (e.g. Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum, UKS.) as well as internationally (e.g. St. Petersburg, Toronto, Montreal, New York, Stockholm, Copenhagen).

 

In the exhibition As long as there is light at Digitaliseum, a selection of photographs from the artists latest photobook, Dasein, are presented together with new and older video pieces. Dasein is the result of Høst’s return to art and photography, five years after she retrained in an attempt to quit as an artist. The necessity of a photographic practice nevertheless pushed itself on to the artist's new everyday life and opened up a new approach to photography in her work. “With my camera as crutch and companion, I captured glimpses of time, my time. The house up the street. Our tired bathroom. Kelly suspended in midair above the trampoline. Could this really be my photograph?”

 

Høst’s means of expression are highly project-dependent and range from sound-installations to shaping landscapes. However, photography and video hold a prominent place. Her work is concerned with identity as a flexible and context-dependent entity. Parameters in social situations, collective understanding and political constructions influence how we understand ourselves and the world around us. These parameters, and how they influence us, is the target of her investigations.

 

KATJA HØST (NO) As long as there is light

 

10 Mars - 21 April

Vernissage Lördag 10 Mars 12:00 - 16:00

Lördag 10 Mars 14:30 konstnärssamtal Katja Høst

 

Katja Høst (född 1972) är en konstnär som arbetar med foto fotografi och video och bor och arbetar i Oslo, Norge.

Hon studerade fotografi vid Konsthögskolan och Designskolan i Köpenhamn. Høst har gjort utställningar på ett stort antal platser i Norge (t ex Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum, UKS.) Samt internationellt (t ex St Petersburg, Toronto, Montreal, New York, Stockholm, Köpenhamn).

 

I utställningen As long as there is light på Digitaliseum visas ett urval av fotografier från konstnärens senaste fotobok, Dasein, tillsammans med nya och äldre videoarbeten. Dasein är resultatet av Høsts återgång till konst och fotografi, fem år efter att hon omskolat sig i ett försök att sluta som konstnär. Nödvändigheten av en fotografisk övning pressade sig ändå till konstnärens nya vardag och öppnade ett nytt sätt att fotografera i sitt arbete. "Med min kamera som krycka och följeslagare fångade jag glimt av tid, min tid. Huset upp på gatan. Vårt trötta badrum. Kelly svävande i luften över trampolin. Skulle detta verkligen vara mitt fotografi? "

 

Høsts uttryckssätt är mycket projektberoende och sträcker sig från ljudinstallationer till att forma landskap. Fotografering och video håller dock en framträdande plats. Hennes arbete handlar om identitet som en flexibel och kontextberoende enhet. Parametrar i sociala situationer, kollektiv förståelse och politiska konstruktioner påverkar hur vi förstår oss själva och världen runt oss. Dessa parametrar, och hur de påverkar oss, är målet för hennes undersökningar.

 

 

AUTUMN 2017 - 18

 

SABINA JACOBSSON (NO) The Collectors

 

Opening Saturday 11 November  12:00 - 16:00

 

Artist talk at 14:30 with SABINA JACOBSSON  //  Moderator TOR BILLGREN

 

11 November 2017 - 28 Februari 2018

 

Jacobsson is a film, photo, and installation artist. Born 1967 in Visby.

She graduated from The Academy of Fine Arts in Trondheim Norway 2000. Jacobsson has had several exhibitions/screenings in Norway and abroad. She works with videodesign for dance, music and theatre performances and she is a lecturer at different schools in Oslo. Jacobsson received Guaranteed Income for Artists from the Norwegian Government in 2012.

 

During Trøndelag exhibition in 2016, she recieved the honorable title NTNU artist 2016/2017.

Jacobsson has exhibited at Nikolaj Kunsthall in Copenhagen, Museet for Fotokunst Brandts in Odense, Luleå Konsthall, Bomuldsfabriken Arendal and at several international filmfestivals etc.

 

The main content of her work reflects cultural affiliation and social structures in settings of social institutions, roles, status positions, and relations between groups and individuals that regulates social patterns of behavior. She stage-manage narratives (stories/tales) about cultural solidarity/togetherness along with political issues through for instance video installations both within and outside public spaces. Through several projects of artistic collaborations, Jacobsson has been given the opportunity to work with different expressions, on stage as well as in gallery spaces, which has resulted in/contributed to her multifaceted expression.

 

SVENSK TEXT

 

Jacobsson är en film-, foto- och installationskonstnär. Född 1967 i Visby. 
Hon utexaminerades från Konsthögskolan i Trondheim Norge 2000. Jacobsson har haft flera utställningar i Norge och utomlands. Hon arbetar med videodesign för dans, musik och teaterföreställningar samt är föreläsare vid olika konstskolor i Oslo. Jacobsson mottog garanterad inkomst för konstnärer från den norska regeringen 2012.

 

Under utställningen Trøndelag 2016 fick hon den hedervärda titeln NTNU artist 2016/2017.
 Hon har ställt ut på Nikolaj Kunsthall i Köpenhamn, Museet för Fotokunst Brandts i Odense, Luleå Konsthall, Bomuldsfabriken Arendal och vid flera internationella filmfestivaler etc.


 

Sabina Jacobssons arbete speglar kulturella anknytningar och sociala strukturer i sammanhang av sociala institutioner, roller, statuspositioner och relationer mellan grupper och individer som reglerar sociala beteendemönster. Hon arrangerar berättelser om kulturell solidaritet / samförstånd tillsammans med politiska frågor genom exempelvis videoinstallationer både inom och utanför det offentliga rummet. Vid flera projekt med konstnärlig samverkan har Jacobsson fått möjlighet att arbeta med olika uttryck, både på scenen och i gallerier, vilket har resulterat i och bidragit till hennes mångfacetterade uttryck.

 

 

DRILL STREET 3 // Diversity

 

30 September - 4 November

 

Opening / Vernissage Saturday 30 September 18:00 - 24:00 // Malmö Malmögallerinatt 2017

 

Performance under vernissagen: 19:15 Bjørn Wangen • 20:00 Johan Suneson & Leif Skoog

 

A collective exhibition with artist from studio spaces at Borrgatan 3 in Malmö.

 

Lena Johansson, Kristina Matousch, Bjørn Wangen,

Anders Soidre, Kristina Müntzing, Ella Tillema, Sara Anstis

Marit Lindberg & Elisabet Apelmo, Magdolna Szabó,

Gabriel Bohm Calles, Johan Suneson, Andreas Glad

 

Malmö has for many years been a city of constant development close to the continent and the rest of Europe.

The city has also become a focal point where local and international artists have met and collaborated, which has created a stage for contemporary art with nerve and presence.One of the places in Malmö where there has

long been a strong art life is in Malmö Frihamn and Borrgatan 3.

This building has housed everything from KKV Malmö Grafikverkstad, studio associations and separate artists' studios. As a tribute to Malmö's art and the many years of activity at Borrgatan 3, DIGITALISEUM presents an exhibition of 13 of the artists who are active and have a studio at Borrgatan 3 in the DRILL STREET 3 / Diversity exhibition.

 

Malmö har sedan många år varit en stad i ständigt utveckling med närhet till kontinenten och Europa.

Staden har också blivit en knutpunkt där lokala och internationella konstnärer har möts och samarbetat vilket har skapat en scen för en samtidskonst med nerv och närvaro.

En av de ställen i Malmö där det länge har funnits ett starkt konstliv är i Malmö Frihamn och Borrgatan 3.

Denna byggnad har huserat allt från KKV Malmö Grafikverkstad, ateljéföreningar och separata konstnärsateljéer.

Som en hyllning till Malmös konstliv och den mångåriga verksamheten på Borrgatan 3 presenterar DIGITALISEUM

en utställning med 13 av de konstnärer vilka är verksamma och har ateljé på Borrgatan 3 i samlingsutställningen DRILL STREET 3 // Diversity

 

 

SPRING 2017

 

JOHN WEBB (SE) Travelling

 

10 June - 23 September // Malmö Fotobiennal 2017

 

Opening Saturday 10 June 12:00 - 16:00

Artist talk with photographer Johan Webb Saturday 10 June 14:30 - 15:00

 

John S. Webb is a photographer and author living in Malmö. He was born in Claphamn, London moved to Sweden 1974 and has worked as a photographer making personal work since then. He has taught photography at Gothenburg & Malmö Universities, and has exhibited his work both nationally and internationally. Today he concentrates on making books and exhibiting his work. His latest published book is Skåne Kust / Coast from 2016.

 

In the exhibition TRAVELLING he is giving us a preview of a forthcoming piece of work – a work in progress, presented in a flow of digital images and including photographs that will not be finally selected from the 5,000 in the series. The images in the exhibition are from the following countries: USA, England, Wales, New Zealand, Australia, South Africa, France, Denmark, Germany, Latvia, Spain, Italy and Greece. He has been working with TRAVELLING since 2009 and aims to complete the series by the spring of next year.

 

His work is concerned with humans’ relationship with nature and the urbanization of the land. He will often photograph in places that are considered “quite ordinary” – the kind of places that we often do not “see”. These are the places where we live and work, places we are often just pass through without a second glace or consideration. Offset with this are his photographs made in places of natural beauty.

 

 

JOHN WEBB (SE) Travelling

 

10 Juni - 23 September // Malmö Fotobiennal 2017

 

Vernissage Lördag 10 June 12:00 - 16:00

Artist talk with photographer Johan Webb, Lördag 10 June 14:00 - 14:30

 

John S. Webb is a photographer and author. He was born in 1950 in Clapham and moved from London to Sweden in 1974 and is now working and living Malmö. He has published 12 photo books and exhibitions both nationally and internationally and previously taught in photography at Göteborg & Malmö University. Most recently published book; Skåne Coast / Coast from 2016.

 

In the TRAVELLING exhibition he gives us a preview of an upcoming work - a work in progress, presented in a flow of digital images. The exhibition will be a sample of a few hundred pictures from 5000 photographs and includes many more pictures than will finally be included in the final work.

 

The pictures in the exhibition are from the following countries: USA, England, Wales, New Zealand, Australia, South Africa, France, Denmark, Germany, Latvia, Spain, Italy and Greece. TRAVELLING has been working since 2009 and the series is scheduled to be completed in spring 2018.

 

John's work is about human relationships with nature and urbanization. He often photographes in places that are considered "common - not remarkable" - the kind of places we often do not notice. Places where we live and work, or places we just pass without notice- without reflection. The pictures in TRAVELLING consist of these everyday places but also of pictures taken in places of natural beauty.

 

 

VARVARA & MAR (EST) Data Soup

 

21 April - 3 June

 

Vernissage / Opening Friday 21 April 5-8pm

Artist talk with artist duo Varvara & Mar on Friday 21 April 6:30-7 pm

 

Varvara & Mar is a Tallinn-based artist duo formed by Varvara Guljajeva and Mar Canet in 2009. Their work is inspired by the digital age. In their practice they confront social changes and impact of technological era.

Artist duo has exhibited their art in a number of international shows and festivals. This year they have completed public art commission in Tallinn and have won 2nd and 3rd prizes for public art in Estonia. Varvara & Mar has exhibited at MAD in New York, FACT in Liverpool, Santa Monica in Barcelona, Barbican in London, etc.

 

The exhibition Data Soup explores data-driven society and its’ problematics. 2.5 Exabytes of data are produced every day by humans and also machines. the free and happy 90s on Internet are over and we are confronted with a profit-oriented data market and extreme control.

 

Varvara Guljajeva (born in 1984, Tartu, Estonia) gained her bachelor degree in IT from Estonian IT College, master degree in digital media from University of Lübeck in Germany, and currently she is a PhD candidate at the Estonian Art Academy in the department of Art and Design. She has also been a guest researcher at LJMU in Liverpool and IAMAS in Ogaki, Japan.

 

Mar Canet (born in 1981, Barcelona, Spain) has two degrees: in art and design from ESDI University of Ramon Llull in Barcelona, Spain and in computer game development from University Central Lancashire in UK, and he is about to finish his MA degree at Interface Culture, Art and Design University of Linz.

 

 

VARVARA & MAR (EST) Data Soup

 

21 April - 3 Juni

 

Vernissage Fredag 21 April 17:00 - 20:00

Konstnärssamtal med Varvara & Mar Fredag 21 April 18:30 - 19:00

 

Varvara & Mar är en Tallinn-baserad konstnärsduon som bildats av Varvara Guljajeva och Mar Canet 2009.

Deras verk inspireras av den digitala tidsåldern och deras konst konfronterar de sociala förändringar och effekter av den teknologiska eran. Konstnärsduon har ställt ut sina konstverk i ett antal internationella utställningar och festivaler. I år har de gjort ett offentligt uppdrag i Tallinn och har vunnit 2: a och 3: e pris för offentlig konst i Estland. Varvara & Mar har ställt ut på MAD i New York, FACT i Liverpool, Santa Monica i Barcelona, ​​Barbican i London, etc.

 

Utställningen Data Soup undersöker det databaserade samhället och dess problem. 2,5 exabyte data produceras varje dag av människor och maskiner. Det glada och fria 90-talet på Internet är över och vi står inför en data marknad med fokus på profit och extrem kontroll.

 

Varvara Guljajeva (född 1984, Tartu, Estland) fick sin kandidatexamen i IT från estniska IT College, magisterexamen i digitala medier från University of Lübeck i Tyskland, och för närvarande är hon doktorand vid Estlands Konsthögskolan i departementet Konst och design. Hon har också varit gästforskare vid LJMU i Liverpool och IAMAS i Ogaki, Japan.

 

Mar Canet (född 1981, Barcelona, ​​Spanien) har två examen inom konst och design från ESDI University of Ramon Llull i Barcelona, ​​Spanien och i datorspelsutveckling från University Central Lancashire i Storbritannien, och han är på väg att ta sin magisterexamen på Interface kultur, konst och design University of Linz.

 

 

AUTUMN 2016

 

MOTOMICHI NAKAMURA (JAP) Monsters & Giants

 

12 November 2016 - 26 February 2017

 

Vernissage / Opening Saturday 12 November 12:00 - 16:00

Artist talk New York / Malmö via SKYPE - Saturday 12 November 14:30 - 15:00

 

Between 23 December 2016 to 26 February 2017 the gallery will be open only by booking

 

Motomichi Nakamura was born Tokyo 1967 and raised in Japan. He attended Parsons School of Design in NYC where he studied Communication Design and Illustration.

 

His work is known for the use of black, white and red and simple graphic elements visualized in the form of character as a person or a monster. He seeks to portray the anger, the fear, and the sadness that transgress at a subconscious level through our minds during nightmares that are represented visually as creatures, seemingly soft and cute, and at times abstractions of this form.

He works with various media including, painting, sculpture, animation, projection mapping and his work has been exhibited globally in numerous museums and galleries including the New Museum of

Contemporary Art in New York, Winzavod - Moscow Contemporary Art Center, MARCO in Monterrey, Mexico, Taubman Museum of Art in Virginia among others. His films have been screened at Sundance Film Festival, Onedotzero Festival and Edinburgh International Film Festival.

 

Commercially he has worked on projects for clients such as EA, MTV, USA Networks and Sony and produced a music video for the Swedish band The Knife. He currently lives in Brooklyn, New York.

 

 

MOTOMICHI NAKAMURA (JAP) Monsters & Giants

 

12 November 2016 - 26 February 2017

 

Vernissage Lördag 12 November 12:00 - 16:00

Konstnärssamtal New York / Malmö via SKYPE - Lördag 12 November 14:30 - 15:00

 

Mellan 23 December 2016 till 26 February 2017 kan utställningen ses endast vid bokning.

 

Motomichi Nakamura är född i Tokyo 1972 och uppvuxen i Japan. Han deltog i Parsons School of Design i New York där han studerade Communication Design och Illustration.

 

Nakamura är känd för sina enkla grafiska element i svart, vitt och rött som visualiseras i form av figurer som en person eller ett monster. Han försöker skildra ilska, rädsla och sorg som överträder på en undermedveten nivå genom våra sinnen under mardrömmar som representeras visuellt som varelser, till synes mjuka och söta, och ibland abstraktioner av dessa former.

 

Han arbetar i olika material och media som; måleri, skulptur, animation, projection mapping och hans verk har ställts ut globalt i många museer och gallerier däribland; MOMA / New Museum of Contemporary Art i New York, Winzavod - Moskva Contemporary Art Center, MARCO i Monterrey, Mexiko, Taubman Museum of Art i Virginia bland andra. Hans filmer har visats på Sundance Film Festival, Onedotzero Festival och Edinburgh International Film Festival.

 

Kommersiellt han har arbetat med projekt för kunder som EA, MTV, USA Network och Sony och producerade en musikvideo för svenska bandet The Knife. Motomichi Nakamura bor för närvarande i Brooklyn, New York.

 

 

DAVID KRANTZ (SE) Monkey See Monkey Do

 

23 September - 29 October

 

Opening Friday 23 September at 5 - 8 pm

Artist talk Friday 23 September at 6 - 6:30 pm

 

Malmö Gallery Night 2016 24 September 6 - 12 pm

 

David Krantz born 1965. Lives and works in Malmö. In his art he has previously used traditional techniques although his works are far from traditional. Often he takes as a starting point an older technique or style and produces his own version of it. By twisting the contents and moving the viewer’s perspective he brings the past into our present.

 

Over the past fifteen years, David has moved from painting and other traditional techniques toward the digital. He works on the frontline of what is technically possible using software and 3D-printing. Despite all the technology that forms the foundations of his works they are not perceived as mechanical or rigid but lively and organic.

 

David Krantz has studied at the Art Schools Forum in Malmö and Valand Academy in Gothenburg where he studied Fine Art and New Media. He has had solo exhibitions and been a part of group exhibitions at Malmö Konsthall, Moderna Museet Malmö, Liljevalchs, Form/Design Center Malmö, NorrlandsOperan, Krognoshuset Lund, Varbergs konsthall, the Dunker Culture House, Tjörnedala konsthall, Borås konstmuseum and Ystads konstmuseum as well as many other galleries and art institutions.

 

 

DAVID KRANTZ (SE) Monkey See Monkey Do

 

23 September - 29 Oktober

 

Vernissage Fredag 23 September kl. 17 - 20

Konstnärssamtal Fredag 23 September kl. 18 - 18:30

 

Malmö Gallerinatt 2016 24 September kl. 18:00 - 24:00

 

David Krantz är född 1965. Bor och arbetar i Malmö. I sitt konstnärskap har han tidigare använt traditionella tekniker men hans arbeten är långt från traditionella. Han tar ofta utgångspunkt i en äldre teknik eller inriktning och gör en egen version av detta. Genom att skruva till innehållet och förflytta perspektivet för betraktaren kan han lyfta det förflutna in i vår samtid.

David har under de senaste femton åren rört sig från måleriet och andra traditionella tekniker mot det digitala. Han arbetar i framkant av det som nu är tekniskt möjligt med mjukvara och 3D-utskrifter. Trots all teknik som ligger i grunden uppfattas inte hans arbeten som mekaniska eller stela utan levande och organiska.

 

David Krantz har studerat vid konstskolan Forum i Malmö och Fri Konst och Nya Media vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Han har haft separatutställningar och deltagit i grupputställningar på Malmö konsthall, Moderna Museet Malmö, Liljevalchs, Form/Design Center Malmö, NorrlandsOperan, Krognoshuset Lund, Varbergs konsthall, Dunkers kulturhus, Tjörnedala konsthall, Borås konstmuseum och Ystads konstmuseum samt en rad andra gallerier och konsthallar.

 

 

SPRING 2016

 

BUBI CANAL (USA) Hologram

30 April - 18 September ( between the 5th June and 18th September the exhibiton will be opened by booking )

 

Opening Saturday 30th April at 12 am - 4 pm

Artist talk Saturday 30th April at 1:15 - 2 pm

 

Bubi Canal, born in Santander, Spain, is a New York-based artist. His work combines various media and artistic methods, including photography, video, and installation, and deals with the recurring themes of wishes, dreams, love and magic.

Bubi Canal studied at the University of the Basque Country in Bilbao, concentrating on audiovisual arts and sculpture. He relocated to Madrid in 2004 and New York in 2011. His work has been shown at Centre Pompidou in Paris; Eyebeam Art+Technology Center, and Munch Gallery, in New York; and Haus der Kulturen der Welt in Berlin, among other venues.

 

BUBI CANAL (USA) Hologram

30 April - 18 September ( perioden 5:e Juni till 18 September kan utställningen ses vid bokning )

 

Vernissage Lördag 30 April at 12:00 - 16:00 pm

Konstnärssamtal Lördag 30 April kl. 13:15 - 14:00

 

Bubi Canal är född i Santander, Spanien och är en New York-baserad konstnär. Hans arbete kombinerar olika tekniker och konstnärliga uttrycksätt som fotografi, video och installation, och behandlar återkommande teman som önskningar, drömmar, kärlek och magi.

Bubi Canal studerade vid universitetet i Baskien i Bilbao, med inriktning på audiovisuell konst och skulptur. Han flyttade till Madrid 2004 och New York 2011. Hans verk har visats på Centre Pompidou i Paris, Eyebeam Art + Technology Center och Munch Gallery i New York och Haus der Kulturen der Welt i Berlin m.fl.

 

 

PAUL VAN DEN HOUT (NETHERLANDS) Unidentified

 

12th March - 16 April

 

Opening Saturday 12th March at 1 - 5 pm

Artist talk Saturday 30th April at 1:15 - 2 pm

 

Paul van den Hout was born in in 1963 in Goirle, the Netherlands. He studied at the Royal Academy of the Arts and Design in ‘s-Hertogenbosch, hometown of Hieronymus Bosch. He has worked as an artist since 1988.

Initially his work was mainly installation art, often involving musical instruments and referring to the relations between the Eastern and Western hemisphere. Part of these projects were magazines, performances and digital media.

In recent years Van den Hout’s work has developed into pixeled sculptures. Changes in society after the turn of the millennium were effective in this shift to investigate what we as humanity want to see or not. Although the pixel-works at first were based upon censorship that soon was extended to the subject of what visually

(and materialistically) will be lost in the near future: digital nostalgia or archaeology.

Paul van den Hout has exhibited and sold his work in Europe, Asia and North America.

 

 

PAUL VAN DEN HOUT (HOLLAND) Unidentified

 

12 Mars - 16 April

 

Vernissage Lördag 12 Mars 13:00 - 17:00

Konstnärssamtal Lördag 12 Mars 13:15 - 17:00

 

Paul van den Hout föddes 1963 i Goirle, Nederländerna. Han studerade vid Kungliga Konstakademin

i 's-Hertogenbosch, hemstad till Hieronymus Bosch och har varit verksam som konstnär sedan 1988.

I början var van den Houts arbete främst installationskonst, ofta med musikinstrument och med hänvisning till de globala förbindelserna mellan öst och väst. En del av dessa tidigare projekt var tidskrifter, uppträdanden och digitala medier.

Under senare år har van den Houts arbeten utvecklats till pixlade skulpturer. Förändringar i samhället efter millennieskiftet resulterade i en frågeställning i vad männsikan, vill se eller inte. Även om de pixlade verken först kommenterade samt baserades på censur så inom kort utvidgades frågeställningen kring vad som visuellt (och materialistiskt) kommer att försvinna i en nära framtid: digital nostalgi eller arkeologi.

Paul van den Hout har ställt ut och sålt sin konst i Europa, Asien och Nordamerika.

 

 

AUTUMN 2015

 

TADAO CERN (LITHUANIA) Comfort Zone

 

9th September - 29 November

Opening Wednesday 9th September at 5 - 9 pm

 

Tadao Cern was born in 1983 in Siauliai, Lithuania. He graduated with a master's degree in architecture

at Gediminas Technical University in Vilnius and then worked as an architect. He started in the same place to photograph and after successful photo project he began working with photography full time.

Some of the projects were windswept portraits Blow Job in, a new interpretation of Van Gogh's self-portraits among others.

In 2013 he made a trip along the tourist resorts by the sea in Lithuania and the other Baltic States, where he took pictures of sleeping tourists on the beach.

Tadao Cern's images has become a viral success, and he has exhibited his works at the Saatchi Gallery, London, Van Gogh Museum, Arles, Ingo Seufert Gallery; Munich, among other galleries and institutions in the UK, Germany, France, Switzerland, Romania, Lithuania

 

 

TADAO CERN (LITAUEN) Comfort Zone

 

9:e September - 2:e November

Vernissage Onsdag 9th September kl. 17:00 - 21:00

 

Tadao Cern föddes 1983 i Siauliai, Litauen. Han utexaminerades med en magisterexamen i arkitektur vid Gediminas Tekniska Universitet i Vilnius och arbetade sedan som arkitekt. Han började samtidigt att fotografera och efter ett par framgångsrika fotoprojekt började arbeta med fotografi på heltid. Några av projekten var vind-porträtten "Blow Job", en ny tolkning av Van Gogh's självporträtt m.fl.

 

År 2013 gjorde han en resa till turistorter längs med havet i Litauen och de övriga Baltiska Staterna, där han tog bilder av sovande turister på stranden.

 

Tadao Cern's bilder har blivit en viral framgång och han har ställt ut sina verk på Saatchi Gallery, London, Van Gogh-museet, Arles, Ingo Seufert Gallery; München och ytterligare gallerier och institutioner i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Rumänien, Litauen.

 

 

SPRING 2015

 

JAKE FRIED (USA) Frame on Frame: The Experimental Animations of Jake Fried

 

25th April - 30th May

Opening Saturday 25th April kl 12 - 4 pm

 

Jake Fried (b.1984) lives and works in Boston. Originally known for his paintings, Fried has spent recent years working on a series of hand-drawn, experimental animations or "moving paintings". His films have screened at the; Tate Modern, London, U.K. Contemporary Art Museum of Rome. Rome, Italy,Museum of Contemporary Art, Chicago, USA, Hiroshima MOCA. Hiroshima, Japan, Central House of Artists. Moscow, Russia etc.

 

 

JAKE FRIED (USA) Frame on Frame: The Experimental Animations of Jake Fried

 

25 April - 30 Maj

Vernissage Lördag 25/4 kl 12:00-16:00

 

Jake Fried (b.1984) bor och arbetar i Boston. Han är tidigare känd för sina målningar och de senaste åren har Fried arbetat med en serie teckningar som han har fotograferat och skapat experimentella animationer, "rörliga målningar". Hans filmer har visats på; Tate Modern, London (Storbritannien), Contemporary Art Museum i Rom (Italien), Museum of Contemporary Art, Chicago (USA), Hiroshima MOCA, Hiroshima (Japan), Central House of Artists, Moskva (Ryssland) etc.