Gallery of Contemporary Digital Art

SPRING 2017

 

JOHN WEBB (SE) Travelling

 

10 June - 23 September // Malmö Fotobiennal 2017

 

Opening Saturday 10 June 12:00 - 16:00

Artist talk with photographer Johan Webb Saturday 10 June 14:30 - 15:00

 

John S. Webb is a photographer and author living in Malmö. He was born in Claphamn, London moved to Sweden 1974 and has worked as a photographer making personal work since then. He has taught photography at Gothenburg & Malmö Universities, and has exhibited his work both nationally and internationally. Today he concentrates on making books and exhibiting his work. His latest published book is Skåne Kust / Coast from 2016.

 

In the exhibition TRAVELLING he is giving us a preview of a forthcoming piece of work – a work in progress, presented in a flow of digital images and including photographs that will not be finally selected from the 5,000 in the series. The images in the exhibition are from the following countries: USA, England, Wales, New Zealand, Australia, South Africa, France, Denmark, Germany, Latvia, Spain, Italy and Greece. He has been working with TRAVELLING since 2009 and aims to complete the series by the spring of next year.

 

His work is concerned with humans’ relationship with nature and the urbanization of the land. He will often photograph in places that are considered “quite ordinary” – the kind of places that we often do not “see”. These are the places where we live and work, places we are often just pass through without a second glace or consideration. Offset with this are his photographs made in places of natural beauty.

 

 

JOHN WEBB (SE) Travelling

 

10 Juni - 23 September // Malmö Fotobiennal 2017

 

Vernissage Lördag 10 June 12:00 - 16:00

Artist talk with photographer Johan Webb, Lördag 10 June 14:00 - 14:30

 

John S. Webb är fotograf och författare. Han föddes 1950 i Clapham och flyttade från London till Sverige 1974 och är nu verksam samt bor i Malmö. Han har publicerat 12 st. fotoböcker och haft utställningar både nationellt och internationellt och tidigare undervisat i fotografi vid Göteborg & Malmö Universitet. Senast publicerad bok; Skåne Kust / Coast från 2016.

 

I utställningen TRAVELLING ger han oss en förhandsvisning av ett kommande arbete – a work in progress, som presenteras i ett flöde av digitala bilder. Utställningen blir ett urval av några hundra bilder ifrån 5000 fotografier och inkluderar många fler bilder än vad som slutligen kommer att ingå i det slutgiltiga arbetet.

 

Bilderna i utställningen är ifrån följande länder: USA, England, Wales, Nya Zeeland, Australien, Sydafrika, Frankrike, Danmark, Tyskland, Lettland, Spanien, Italien och Grekland. Arbetat med TRAVELLING har pågått sedan 2009 och serien planeras vara färdig våren 2018.

 

Johns arbete handlar om människans förhållande till naturen och urbaniseringen. Han fotograferar ofta på platser som anses ”vanliga – icke märkvärdiga” - den typ av platser som vi ofta inte noterar. Platser där vi bor och arbetar, eller platser vi bara passerar utan att lägga märke till dem- utan eftertanke. Bilderna i TRAVELLING består både av dessa vardagliga platser men också av bilder tagna på platser med naturliga skönhet.

 

 

VARVARA & MAR (EST) Data Soup

 

21 April - 3 June

 

Vernissage / Opening Friday 21 April 5-8pm

Artist talk with artist duo Varvara & Mar on Friday 21 April 6:30-7 pm

 

Varvara & Mar is a Tallinn-based artist duo formed by Varvara Guljajeva and Mar Canet in 2009. Their work is inspired by the digital age. In their practice they confront social changes and impact of technological era.

Artist duo has exhibited their art in a number of international shows and festivals. This year they have completed public art commission in Tallinn and have won 2nd and 3rd prizes for public art in Estonia. Varvara & Mar has exhibited at MAD in New York, FACT in Liverpool, Santa Monica in Barcelona, Barbican in London, etc.

 

The exhibition Data Soup explores data-driven society and its’ problematics. 2.5 Exabytes of data are produced every day by humans and also machines. the free and happy 90s on Internet are over and we are confronted with a profit-oriented data market and extreme control.

 

Varvara Guljajeva (born in 1984, Tartu, Estonia) gained her bachelor degree in IT from Estonian IT College, master degree in digital media from University of Lübeck in Germany, and currently she is a PhD candidate at the Estonian Art Academy in the department of Art and Design. She has also been a guest researcher at LJMU in Liverpool and IAMAS in Ogaki, Japan.

 

Mar Canet (born in 1981, Barcelona, Spain) has two degrees: in art and design from ESDI University of Ramon Llull in Barcelona, Spain and in computer game development from University Central Lancashire in UK, and he is about to finish his MA degree at Interface Culture, Art and Design University of Linz.

 

 

VARVARA & MAR (EST) Data Soup

 

21 April - 3 Juni

 

Vernissage Fredag 21 April 17:00 - 20:00

Konstnärssamtal med Varvara & Mar Fredag 21 April 18:30 - 19:00

 

Varvara & Mar är en Tallinn-baserad konstnärsduon som bildats av Varvara Guljajeva och Mar Canet 2009.

Deras verk inspireras av den digitala tidsåldern och deras konst konfronterar de sociala förändringar och effekter av den teknologiska eran. Konstnärsduon har ställt ut sina konstverk i ett antal internationella utställningar och festivaler. I år har de gjort ett offentligt uppdrag i Tallinn och har vunnit 2: a och 3: e pris för offentlig konst i Estland. Varvara & Mar har ställt ut på MAD i New York, FACT i Liverpool, Santa Monica i Barcelona, ​​Barbican i London, etc.

 

Utställningen Data Soup undersöker det databaserade samhället och dess problem. 2,5 exabyte data produceras varje dag av människor och maskiner. Det glada och fria 90-talet på Internet är över och vi står inför en data marknad med fokus på profit och extrem kontroll.

 

Varvara Guljajeva (född 1984, Tartu, Estland) fick sin kandidatexamen i IT från estniska IT College, magisterexamen i digitala medier från University of Lübeck i Tyskland, och för närvarande är hon doktorand vid Estlands Konsthögskolan i departementet Konst och design. Hon har också varit gästforskare vid LJMU i Liverpool och IAMAS i Ogaki, Japan.

 

Mar Canet (född 1981, Barcelona, ​​Spanien) har två examen inom konst och design från ESDI University of Ramon Llull i Barcelona, ​​Spanien och i datorspelsutveckling från University Central Lancashire i Storbritannien, och han är på väg att ta sin magisterexamen på Interface kultur, konst och design University of Linz.

 

 

AUTUMN 2016

 

MOTOMICHI NAKAMURA (JAP) Monsters & Giants

 

12 November 2016 - 26 February 2017

 

Vernissage / Opening Saturday 12 November 12:00 - 16:00

Artist talk New York / Malmö via SKYPE - Saturday 12 November 14:30 - 15:00

 

Between 23 December 2016 to 26 February 2017 the gallery will be open only by booking

 

Motomichi Nakamura was born Tokyo 1967 and raised in Japan. He attended Parsons School of Design in NYC where he studied Communication Design and Illustration.

 

His work is known for the use of black, white and red and simple graphic elements visualized in the form of character as a person or a monster. He seeks to portray the anger, the fear, and the sadness that transgress at a subconscious level through our minds during nightmares that are represented visually as creatures, seemingly soft and cute, and at times abstractions of this form.

He works with various media including, painting, sculpture, animation, projection mapping and his work has been exhibited globally in numerous museums and galleries including the New Museum of

Contemporary Art in New York, Winzavod - Moscow Contemporary Art Center, MARCO in Monterrey, Mexico, Taubman Museum of Art in Virginia among others. His films have been screened at Sundance Film Festival, Onedotzero Festival and Edinburgh International Film Festival.

 

Commercially he has worked on projects for clients such as EA, MTV, USA Networks and Sony and produced a music video for the Swedish band The Knife.

 

He currently lives in Brooklyn, New York.

 

 

MOTOMICHI NAKAMURA (JAP) Monsters & Giants

 

12 November 2016 - 26 February 2017

 

Vernissage Lördag 12 November 12:00 - 16:00

Konstnärssamtal New York / Malmö via SKYPE - Lördag 12 November 14:30 - 15:00

 

Mellan 23 December 2016 till 26 February 2017 kan utställningen ses endast vid bokning.

 

Motomichi Nakamura är född i Tokyo 1972 och uppvuxen i Japan. Han deltog i Parsons School of Design i New York där han studerade Communication Design och Illustration.

 

Nakamura är känd för sina enkla grafiska element i svart, vitt och rött som visualiseras i form av figurer som en person eller ett monster. Han försöker skildra ilska, rädsla och sorg som överträder på en undermedveten nivå genom våra sinnen under mardrömmar som representeras visuellt som varelser, till synes mjuka och söta, och ibland abstraktioner av dessa former.

 

Han arbetar i olika material och media som; måleri, skulptur, animation, projection mapping och hans verk har ställts ut globalt i många museer och gallerier däribland; MOMA / New Museum of Contemporary Art i New York, Winzavod - Moskva Contemporary Art Center, MARCO i Monterrey, Mexiko, Taubman Museum of Art i Virginia bland andra. Hans filmer har visats på Sundance Film Festival, Onedotzero Festival och Edinburgh International Film Festival.

 

Kommersiellt han har arbetat med projekt för kunder som EA, MTV, USA Network och Sony och producerade en musikvideo för svenska bandet The Knife.

 

Motomichi Nakamura bor för närvarande i Brooklyn, New York.

 

 

DAVID KRANTZ (SE) Monkey See Monkey Do

 

23 September - 29 October

 

Opening Friday 23 September at 5 - 8 pm

Artist talk Friday 23 September at 6 - 6:30 pm

 

Malmö Gallery Night 2016 24 September 6 - 12 pm

 

David Krantz born 1965. Lives and works in Malmö. In his art he has previously used traditional techniques although his works are far from traditional. Often he takes as a starting point an older technique or style and produces his own version of it. By twisting the contents and moving the viewer’s perspective he brings the past into our present.

 

Over the past fifteen years, David has moved from painting and other traditional techniques toward the digital. He works on the frontline of what is technically possible using software and 3D-printing. Despite all the technology that forms the foundations of his works they are not perceived as mechanical or rigid but lively and organic.

 

David Krantz has studied at the Art Schools Forum in Malmö and Valand Academy in Gothenburg where he studied Fine Art and New Media. He has had solo exhibitions and been a part of group exhibitions at Malmö Konsthall, Moderna Museet Malmö, Liljevalchs, Form/Design Center Malmö, NorrlandsOperan, Krognoshuset Lund, Varbergs konsthall, the Dunker Culture House, Tjörnedala konsthall, Borås konstmuseum and Ystads konstmuseum as well as many other galleries and art institutions.

 

 

DAVID KRANTZ (SE) Monkey See Monkey Do

 

23 September - 29 Oktober

 

Vernissage Fredag 23 September kl. 17 - 20

Konstnärssamtal Fredag 23 September kl. 18 - 18:30

 

Malmö Gallerinatt 2016 24 September kl. 18:00 - 24:00

 

 

David Krantz är född 1965. Bor och arbetar i Malmö. I sitt konstnärskap har han tidigare använt traditionella tekniker men hans arbeten är långt från traditionella. Han tar ofta utgångspunkt i en äldre teknik eller inriktning och gör en egen version av detta. Genom att skruva till innehållet och förflytta perspektivet för betraktaren kan han lyfta det förflutna in i vår samtid.

David har under de senaste femton åren rört sig från måleriet och andra traditionella tekniker mot det digitala. Han arbetar i framkant av det som nu är tekniskt möjligt med mjukvara och 3D-utskrifter. Trots all teknik som ligger i grunden uppfattas inte hans arbeten som mekaniska eller stela utan levande och organiska.

 

David Krantz har studerat vid konstskolan Forum i Malmö och Fri Konst och Nya Media vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Han har haft separatutställningar och deltagit i grupputställningar på Malmö konsthall, Moderna Museet Malmö, Liljevalchs, Form/Design Center Malmö, NorrlandsOperan, Krognoshuset Lund, Varbergs konsthall, Dunkers kulturhus, Tjörnedala konsthall, Borås konstmuseum och Ystads konstmuseum samt en rad andra gallerier och konsthallar.

 

 

SPRING 2016

 

BUBI CANAL (USA) Hologram

30 April - 18 September ( between the 5th June and 18th September the exhibiton will be opened by booking )

 

Opening Saturday 30th April at 12 am - 4 pm

Artist talk Saturday 30th April at 1:15 - 2 pm

 

Bubi Canal, born in Santander, Spain, is a New York-based artist. His work combines various media and artistic methods, including photography, video, and installation, and deals with the recurring themes of wishes, dreams, love and magic.

Bubi Canal studied at the University of the Basque Country in Bilbao, concentrating on audiovisual arts and sculpture. He relocated to Madrid in 2004 and New York in 2011. His work has been shown at Centre Pompidou in Paris; Eyebeam Art+Technology Center, and Munch Gallery, in New York; and Haus der Kulturen der Welt in Berlin, among other venues.

 

BUBI CANAL (USA) Hologram

30 April - 18 September ( perioden 5:e Juni till 18 September kan utställningen ses vid bokning )

 

Vernissage Lördag 30 April at 12:00 - 16:00 pm

Konstnärssamtal Lördag 30 April kl. 13:15 - 14:00

 

Bubi Canal är född i Santander, Spanien och är en New York-baserad konstnär. Hans arbete kombinerar olika tekniker och konstnärliga uttrycksätt som fotografi, video och installation, och behandlar återkommande teman som önskningar, drömmar, kärlek och magi.

Bubi Canal studerade vid universitetet i Baskien i Bilbao, med inriktning på audiovisuell konst och skulptur. Han flyttade till Madrid 2004 och New York 2011. Hans verk har visats på Centre Pompidou i Paris, Eyebeam Art + Technology Center och Munch Gallery i New York och Haus der Kulturen der Welt i Berlin m.fl.

 

 

 

PAUL VAN DEN HOUT (NETHERLANDS) Unidentified

 

12th March - 16 April

 

Opening Saturday 12th March at 1 - 5 pm

Artist talk Saturday 30th April at 1:15 - 2 pm

 

Paul van den Hout was born in in 1963 in Goirle, the Netherlands. He studied at the Royal Academy of the Arts and Design in ‘s-Hertogenbosch, hometown of Hieronymus Bosch. He has worked as an artist since 1988.

Initially his work was mainly installation art, often involving musical instruments and referring to the relations between the Eastern and Western hemisphere. Part of these projects were magazines, performances and digital media.

In recent years Van den Hout’s work has developed into pixeled sculptures. Changes in society after the turn of the millennium were effective in this shift to investigate what we as humanity want to see or not. Although the pixel-works at first were based upon censorship that soon was extended to the subject of what visually

(and materialistically) will be lost in the near future: digital nostalgia or archaeology.

Paul van den Hout has exhibited and sold his work in Europe, Asia and North America.

 

 

PAUL VAN DEN HOUT (HOLLAND) Unidentified

 

12 Mars - 16 April

 

Opening Saturday 12 March 13:00 - 17:00

Artist Talk Saturday 12 March 13:15 - 17:00

 

Paul van den Hout föddes 1963 i Goirle, Nederländerna. Han studerade vid Kungliga Konstakademin

i 's-Hertogenbosch, hemstad till Hieronymus Bosch och har varit verksam som konstnär sedan 1988.

I början var van den Houts arbete främst installationskonst, ofta med musikinstrument och med hänvisning till de globala förbindelserna mellan öst och väst. En del av dessa tidigare projekt var tidskrifter, uppträdanden och digitala medier.

Under senare år har van den Houts arbeten utvecklats till pixlade skulpturer. Förändringar i samhället efter millennieskiftet resulterade i en frågeställning i vad männsikan, vill se eller inte. Även om de pixlade verken först kommenterade samt baserades på censur så inom kort utvidgades frågeställningen kring vad som visuellt (och materialistiskt) kommer att försvinna i en nära framtid: digital nostalgi eller arkeologi.

Paul van den Hout har ställt ut och sålt sin konst i Europa, Asien och Nordamerika.

 

 

AUTUMN 2015

 

TADAO CERN (LITHUANIA) 9th September - 29 November

Comfort Zone

 

Opening Wednesday 9th September at 5 - 9 pm

 

Tadao Cern was born in 1983 in Siauliai, Lithuania. He graduated with a master's degree in architecture

at Gediminas Technical University in Vilnius and then worked as an architect. He started in the same place to photograph and after successful photo project he began working with photography full time.

Some of the projects were windswept portraits Blow Job in, a new interpretation of Van Gogh's self-portraits among others.

In 2013 he made a trip along the tourist resorts by the sea in Lithuania and the other Baltic States, where he took pictures of sleeping tourists on the beach.

Tadao Cern's images has become a viral success, and he has exhibited his works at the Saatchi Gallery, London, Van Gogh Museum, Arles, Ingo Seufert Gallery; Munich, among other galleries and institutions in the UK, Germany, France, Switzerland, Romania, Lithuania

 

 

TADAO CERN (LITAUEN) 9:e September - 2:e November

Comfort Zone

 

Vernissage Onsdag 9th September kl. 17:00 - 21:00

 

Tadao Cern föddes 1983 i Siauliai, Litauen. Han utexaminerades med en magisterexamen i arkitektur vid Gediminas Tekniska Universitet i Vilnius och arbetade sedan som arkitekt. Han började samtidigt att fotografera och efter ett par framgångsrika fotoprojekt började arbeta med fotografi på heltid. Några av projekten var vind-porträtten "Blow Job", en ny tolkning av Van Gogh's självporträtt m.fl.

 

År 2013 gjorde han en resa till turistorter längs med havet i Litauen och de övriga Baltiska Staterna, där han tog bilder av sovande turister på stranden.

 

Tadao Cern's bilder har blivit en viral framgång och han har ställt ut sina verk på Saatchi Gallery, London, Van Gogh-museet, Arles, Ingo Seufert Gallery; München och ytterligare gallerier och institutioner i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Rumänien, Litauen.

 

 

SPRING 2015

 

JAKE FRIED (USA) 25th April - 30th May

Frame on Frame: The Experimental Animations of Jake Fried

 

Opening Saturday 25th April kl 12 - 4 pm

 

Jake Fried (b.1984) lives and works in Boston. Originally known for his paintings, Fried has spent recent years working on a series of hand-drawn, experimental animations or "moving paintings". His films have screened at the; Tate Modern, London, U.K. Contemporary Art Museum of Rome. Rome, Italy,Museum of Contemporary Art, Chicago, USA, Hiroshima MOCA. Hiroshima, Japan, Central House of Artists. Moscow, Russia etc.

 

 

JAKE FRIED (USA) 25/4 - 30/5

Frame on Frame: The Experimental Animations of Jake Fried

 

Vernissage Lördag 25/4 kl 12:00-16:00

 

Jake Fried (b.1984) bor och arbetar i Boston. Han är tidigare känd för sina målningar och de senaste åren har Fried arbetat med en serie teckningar som han har fotograferat och skapat experimentella animationer, "rörliga målningar". Hans filmer har visats på; Tate Modern, London (Storbritannien), Contemporary Art Museum i Rom (Italien), Museum of Contemporary Art, Chicago (USA), Hiroshima MOCA, Hiroshima (Japan), Central House of Artists, Moskva (Ryssland) etc.